ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vinčovane gu Kračunu

Nie všade rozprávajú takou ľúbozvučnou slovenčinou ako na Liptove, či v Turci. Vyrastala som na zemplínskej dedine, kde ľúbozvučnú slovenčinu počuť len v škole a v chráme z kazateľníc (ak brat farár nie je „ľúbozvučný“ východniar).

Keď som bola menšie dievča, mama ma občas poslala v Štedrý deň k otcovej sestre, mojej tete, pre niečo, na čo zabudla v prípravách na Vianoce. A stále to bolo niečo, bez čoho by sa štedrovečerná večera nezaobišla. Najmladšou v rodine, keďže nemám súrodencov, som bola ja a tak to zostalo na mne. Ale môj otec mi nikdy nezabudol pripomenúť, že keď otvorím dvere, musím hneď „mocným“ hlasom začať vinšovať. Pretože na Viliu (tak sa hovorí štedrému dňu na východe) sa bez vinša nemám k nikomu poberať.

A tak vkročiac do dverí som začala: Vinšujem vám na totu Viliu, žebysce....Voľačo ma už len napadlo a nikdy som neobišla u mojej tety a uja naprázdno.

Vám, ktorí pochádzate z východného Slovenska ako ja, hoci nás v Ružomberku nie je veľa, vinčujem ščešlive šviatki a vám, ktorým toto nárečie pripadá ako španielska dedina, želám požehnané vianočné sviatky a pripájam vo svojom takmer rodnom jazyku:

Vinčovane gu Kračunu
(Prianie k Vianociam - pozn. prekl.)

Ščešlive švjatki vinčuju vam,
bo zvesc radostnu pre šickich mam.
To v mesce Betleme na slame, na seňe
narodzil še Ježiš pre našo spašeňe.

Z anďeľskima zbormi i mi še radujme,
od narodzenoho milosci prijmime.
Žeby nam dal zdravja i ščesca dostatok,
na poľoch urodu i ochraňoval statok.

A mlika jak vodi bi pre ľudzi bulo,
chlebika na stoloch nigda nechibilo.
Chorobi, neščesca bi od nas odvracil,
zabludzene ovce do salaša vracil.

Otvorene šerca, čiste duše majme,
vedno z nebeščanmi radostne špivajme:
Slava i chvala buc Bohu na visosci,
pokoj šickim ľudzom na žemi v hojnosci!

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok