ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Jaroslav Vokoun: SONDY DO SOUČASNÉ LUTERSKÉ TEOLOGIE
10.3.2013 - www.bsmt.sk

Kniha sonduje ekumenické dimenzie luteranizmu rozborom niektorých dôležitých teologických diel z posledných dvoch desaťročí. Napriek tomu, že autor volí formu recenzií a prehľadových štúdií, nejde iba o referovanie. Prínos skúmaných diel je postavený do autorovej širokej ekumenickej koncepcie.

Jaroslav Vokoun tu rovnako ako vo svojich predchádzajúcich publikáciách k ekumenickým témam zdôrazňuje duchovnú, liturgickú a trojično-inkarnačnú dimenziu. Novým je väčší záujem o otázky tradície. Kresťanské tradície sú videné z perspektívy ich často neočakávanej prítomnosti za konfesionálnymi hranicami (theosis u Luthera), ich modifikovaného ďalšieho života v rozdelenom kresťanstve (trojične-inkarnačná hermeneutika biblického slova v luteranizme), ich relatívne neproblematického zdieľania (liturgický vývoj, biblická teológia) ako i dejinných premien a predefinovaní (všeobecné kňazstvo).

Viac: http://www.bsmt.sk/index.php?menu=049&content=358

obr

www.bsmt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok