ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


KOLOS 2013
10.4.2013 - http://ecavlos.hostujem.sk

V dňoch 27.4.-1.5.2013 sa uskutoční druhý ročník stretnutia z názvom KOLOS. Uskutoční sa v v účelovom zariadení Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV Helianthus v Zlatej Bani.

Názov stretnutia môžeme „rozmeniť“ na niekoľko slov: Konfirmandi Liptovsko-oravského seniorátu. Toto niekoľko dňové stretnutie je tak určené predovšetkým pre mladú generáciu, ktorá sa zúčastňuje konfirmačného vyučovania ale aj pre dorastencov cirkevných zborov seniorátu. Celý priebeh KOLOSu sa bude niesť v duchu myšlienky „Dávaj pozor“. Už samotný názov naznačuje, že budeme hľadať odpovede na to, ako sa môže mladý človek chrániť pred zlom, a zároveň ako môže využiť Bohom dané schopnosti k dobrému. Samozrejme, že okrem Božieho slova, piesní a modlitieb budú tam mať svoje miesto aj rozličné súťaže, turnaje, spoločné hry, tvorivé dielne a mnohé iné zaujímavé aktivity. Okrem toho je to priestor spoznať mnoho mladých a zaujímavých ľudí.

Celková suma pobytu je 30,-Eur a prihlásenie je možné cez zborového farára. Bližšie informácie o podrobnostiach týkajúcich sa stretnutia budú k dispozícii v dostatočnom predstihu u farárov jednotlivých cirkevných zborov.

obr

http://ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok