ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Prípravky k Lutherovej dekáde 2013
9.7.2013 - www.ecav.sk

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma "Viera a skutky".

V rubrike Lutherova dekáda prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2013, ktoré na podnet Výboru misie ECAV na Slovensku vypracovali bratia a sestry z Teologickej fakulty UK v Bratislave. Veríme, že vám dobre poslúžia.

Viac: http://www.ecav.sk/?p=LD/pripravky_k_lutherovej_dekade_2013

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok