ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Vyšiel nový teologický zborník
12.9.2013 - www.ecav.sk

V týchto dňoch vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius zborník teologických článkov s názvom V SLUŽBE EVANJELIA. Bol vydaný pri príležitosti 50. narodenín generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD. Zostavovateľmi zborníka, ktorý má 272 strán, sú Milan Krivda, Juraj Bándy a Rudolf Keller.

Predovšetkým srdečne gratulujem bratovi generálnemu biskupovi k jeho významnému životnému jubileu, ktorého sa z Božej milosti dožil. Nech mu Pán Boh aj naďalej dáva mnoho síl a zdravia pri vedení našej cirkvi.

Uvedený zborník vysoko hodnotím ako významné obohatenie pre teológiu i cirkev, a to ako u nás doma, ale i v zahraničí. Autormi jednotlivých teologických štúdií sú mnohí významní predstavitelia z našej cirkvi i zo zahraničia, spolu 31 autorov. Ide o významných cirkevných hodnostárov, biskupov, profesorov a teologických odborníkov z viacerých krajín. Z teologických odborníkov zo Slovenska je pochopiteľne najviac zastúpený pedagogický zbor Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Autorom záverečnej pozdravnej štúdie je biskup Dr. Munib A. Younan, prezident Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve. Štúdie rôznej dĺžky sú napísané asi z tretiny v slovenskom jazyku a dve tretiny v jazyku nemeckom, prípadne anglickom. Ku každej štúdii je pripojený slovenský, nemecký alebo anglický abstrakt aj s pridaním kľúčových slov.

Všetky príspevky sa venujú rozboru nejakej témy so vzťahom k dnešnému životu cirkvi. Zjednocuje ich myšlienka uvedená v názve zborníka – V službe evanjelia. Niektoré príspevky majú síce skôr lokálny teologický alebo cirkevný význam pre Slovensko, ale viaceré by bolo vhodné preložiť do niektorého cudzieho jazyka, lebo pre ich hodnotu a novosť témy majú nádej byť publikované aj v zahraničí. Osobne som veľmi spokojný s príspevkami pedagógov našej fakulty. Citovaná literatúra ukazuje, že naši pedagógovia fakulty sledujú teologickú diskusiu, ako prebieha v zahraničí. Sú jasným dôkazom, že pedagógovia našej fakulty majú vysokú odbornú úroveň a môžu nás dobre reprezentovať aj za hranicami.

Zborník V službe evanjelia hodnotím ako veľké obohatenie teologickej protestantskej vedy u nás. Z budúcich čitateľov zborníka si v ňom iste každý nájde niečo, čo ho zaujme a obohatí. Môžeme byť vďační každému, kto si dal prácu na vypracovanie niektorej z týchto štúdií. Mnohé z nich by sa mohli stať podnetom k diskusii o niektorej cirkevnej či teologickej zaujímavej téme aj na stránkach našich cirkevných časopisov.

Prajem zborníku najnovších teologických štúdií obľubu v našej cirkvi a mnohých vďačných čitateľov.

Zborník si môžete zakúpiť osobne na Generálnom biskupskom úrade, Palisády 46, Bratislava (Juraj Fabrici, Edita Škodová) alebo objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: odbyt@tranoscius.sk, tel. 044/552 63 43. Cena: 7 eur.

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok