ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Veľkonočné oratórium Kvarteta mesta Brno
16.3..2014 - www.ruzomberok.sk

Pozývame vás v nedeľu 6. apríla 2014 o 17:00 do Evanjelického kostola v Ružomberku na Veľkonočné oratórium Kvarteta mesta Brno.

Hovorené slovo: PhDr. Karol Dzuriak

Joseph Haydn - Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži

Autor začal komponovať dielo v roku 1785 na podnet predstaveného katedrály Santa Cueva v juhošpanielskom meste Cádize, ktorý ho požiadal, aby napísal hudbu na "sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži". V cádizskom kostole bolo zvykom uviesť každoročne v predveľkonočnom období jedno oratórium. Na pravé poludnie sa všetky dvere zatvorili a zaznela hudba. Po predohre vystúpil biskup na kazateľnicu, vyslovil prvé zo siedmich slov Božieho Syna a rozjímal nad ním. Keď skončil, zostúpil z kazateľnice a pred oltárom sa vrhol na kolená. Táto pauza bola vyplnená hudbou. Následne biskup ešte šesťkrát vystúpil na kazateľnicu a na konci každého rozjímania vpadol do ticha orchester. Už počas Haydnovho života sa stal tento opus jedným z jeho najslávnejších diel.

Kvarteto mesta Brno

Lubomír Čermák - Pavel Kyncl - Bohuslav Fišer - Martin Švajda

Vzniklo v roku 1969 na Janáčkovej akadémiii múzických umení v Brne, kde sa jeho členovia dostávali do blízkeho kontaktu s pedagógmi, ktorí boli skúsenými komornými interpretmi: napríklad primárius Lubomír Čermák bol žiakom Jiřího Trávnička, primária pôvodného Janáčkova Kvarteta.

Prvé koncertné cesty do Rakúska a Nemecka podniklo v roku 1972. Od tej doby hráva vo všetkých krajinách Európy, v USA, na africkom kontinente i za polárnym kruhom, hudobných centrách, v prvotriednych sálach, pred vybraným publikom a často aj pred hlavami štátov. Koncertovalo na veľkých medzinárodných festivaloch vo Viedni, Berlíne, Barcelone, Madride, na Pražskej Jari, Varne, v Trondheime.

Okrem koncertnej činnosti pravidelne nahráva pre Český rozhlas a televíziu, v zahraničí je často prizývané rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami na natáčanie vybraných častí repertoáru, predovšetkým českého. Gramofónové snímky realizoval súbor v štúdiu Panton, v slovenskom Opuse, pre firmu Edit, ďalej u umeleckých firiem Da camera a Lippmann, u americkej firmy Serenus a rakúskej Aricord.

Súbor disponuje mimoriadne širokým repertoárom, ktorý obsahuje v prvom rade kompletné kvartetné dielo Smetanovo, Dvořákovo, Janáčkovo, a Martinů, väčšinu veľkých klasických a romantických kvartetov a tiež mnoho významných diel moderných i súčasných. Celkom má kvarteto v repertoári viac ako 100 skladieb.

Hra Kvarteta mesta Brno sa vyznačuje nástrojovou suverenitou a senzibilnou muzikálnosťou. Kritika oceňuje najmä dokonalú súhru, hlboký vnútorný zážitok, schopnosť dokonalého výrazového vystihnutia štýlovej bohatosti všetkých interpretovaných diel. Hra Kvarteta mesta Brna je celkom v znamení českej hudobnej tradície, ktorá má svojich priateľov a obdivovateľov na celom svete.

Vstupné: 5,00€

Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VIac: tu

www.ruzomberok.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok