ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 3 - 2014
15.6.2014 - http://www.ecav.sk

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom treťom zasadnutí tohto roku zišlo 23. mája 2014 v Prešove. Úvodnú pobožnosť pred pracovnou časťou zasadnutia mal Jaroslav Petro.

Na úvod pracovnej časti zasadnutia bola schválená zápisnica z ostatného GP a vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. GP vzalo na vedomie aj správu predsedníctva o činnosti predsedníctva od ostatného zasadnutia GP.


Viac: tu


http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok