ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Ľudovít Štúr v Budapešti 18. 12.
15.12.2015 - http://ecav.sk

V aule Slovenskej školy v Budapešti (materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským), 1139 Budapest, Lomb u. 1-7, v piatok 18. decembra 2015 o 10.00 hod. zaznie historicko-literárno-hudobná kompozícia Vzlietli orli vysoko...

Po štvorročnej (1841 – 1844) márnej snahe získať povolenie na vydávanie Slovenských národných novín, dňa 15. februára 1845 na základe rozhodnutia panovníka vystavila Uhorská dvorská kancelária v Budapešti povolenie na vydávanie prvých slovenských politických novín. Teda vtedy si bol Štúr v Budapešti povolenie osobne prevziať a teraz, po 170 rokoch, sa tam vracia − pri príležitosti 200. výročia svojho narodenia.

V aule Slovenskej školy v Budapešti (materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským), 1139 Budapest, Lomb u. 1-7, v piatok 18. decembra 2015 o 10.00 hod. zaznie historicko-literárno-hudobná kompozícia Vzlietli orli vysoko...

Po štvorročnej (1841 – 1844) márnej snahe získať povolenie na vydávanie Slovenských národných novín, dňa 15. februára 1845 na základe rozhodnutia panovníka vystavila Uhorská dvorská kancelária v Budapešti povolenie na vydávanie prvých slovenských politických novín. Teda vtedy si bol Štúr v Budapešti povolenie osobne prevziať a teraz, po 170 rokoch, sa tam vracia − pri príležitosti 200. výročia svojho narodenia.

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Pozvan/Ludovit_Stur_v_budapesti_18_12

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok