ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
História slovenských evanjelikov v Rumunsku
16.7.2016 - http://ecav.sk
 
V 5. nedeľu po Svätej Trojici, 26. júna 2016, v evanjelickom kostole v Nadlaku bola verejnosti predstavená kniha Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí, ktorej autorom je Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD.

Juraj Dušan Vanko je evanjelický farár v cirkevnom zbore v Butíne a učiteľ náboženstva v Nadlaku. V knihe v piatich kapitolách približuje históriu i budúcnosť slovenských evanjelikov v Rumunsku, v súčasnosti združených v Slovenskom senioráte Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku. Evanjelická verejnosť nielen v Rumunsku, ale aj na Slovensku tak dostáva rozsiahlu a zasvätenú informáciu o slovenských evanjelikoch, pre ktorých Kollárove slová „Národnosť a nábožnosť sú sestry“ neboli len heslom, ale reálne žitým životom.

Knihu vydalo Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku v edícii Knižnica Dolnozemského Slováka. Prezentáciu moderoval nadlacký dozorca Mgr. Pavel Nagy-Gyuriš Krokoš. Verejnosti ju predstavili Dr. Pavel Husárik a prof. Ján Kukučka. Za vydavateľa sa prihovoril Mgr. Pavel Hlásnik. Krátky príhovor mal aj autor knihy. Na cestu do sveta knihu obrazne vyprevadil senior Juraj Bálint. Na záver sa prihovorili aj bývalý primátor Nadlaku Vasile Ciceac a doc. Dr. Dagmar Mária Anoca...

Viac: tu

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok