ECAV Ružomberok
Kronika roku 2017
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
2% pre misijné aktivity Evanjelického cirk. zboru v Ružomberku
20.3.2017 - ECAV Ružomberok

Milí priatelia a možní podporovatelia,

ak sa ešte rozhodujete, koho podporíte tento rok dvoma % z vašich daní, chceme sa uchádzať o vašu podporu.

Občianske združenie V.P.Čobrdu je občianskym združením, ktoré podporuje misijné aktivity cirkvi, teda prácu s deťmi, dostrastom a mládežou na území Ružomberka a okolia. Podporuje tábory, kluby a spoločenstvá, kde môžu mladí zmysluplne tráviť čas a prijímať dobré hodnoty pre svoj život a zároveň spoznávať i svoju hodnotu a že sú milovaní.

Budeme vám nesmierne vďační, ak sa rozhodnete podporiť  tieto aše naktivity svojimi 2%.

V prílohe nájdete potrebné tlačivá s predvyplnenými údajmi.

Zároveň vám dávame do pozornosti zopár informácii, ktoré vám pomôžu sa zorientovať.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2017 - ak ste živnostník alebo právnická osoba - a teda podávate daňové priznanie a Vyhlásenie je už jeho súčasťou
do 30. apríla 2017 - ak ste zamestnanec - daňovú povinnosť za Vás vykoná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ešte niekoľko info k postupu: 
Ak ste zamestnancom a daňové priznanie za Vás dáva Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”. Na základe tam uvedených informácií vyplňte tlačivo nazývané Vyhlásenie.

Obe tieto tlačivá doručte do 30.4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do kancelácie farského úradu.

Ak si daňové priznanie podávate sami, v rámci formulárov daňového priznania sú pripravené kolónky na poukázanie 2%.

Ak ste právnickou osobou (alebo máte možnosť nejakú v náš prospech získať), v rámci formulárov daňového priznania sú kolónky aj na tento účel.

Ďakujeme :) Za občianske združenie

David Bázlik, predseda združenia

Na stiahnutie:

Vyhlasenie2016_ PDF - daňové priznanie
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016 (1)
Vyhlasenie_2perc_2016- zamestnanecECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok