ECAV Ružomberok
Kronika roku 2018
Úvod
História
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
DeutschEvanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vianoce
25.12.2018 - ECAV Ružomberok

To, čo sa stalo na prvé Vianoce, vstúpilo na túto zem ako prejav Božej slávy. Boží Syn prišiel k nám, na našu zem. V Ňom sa nebesia spojili s našou zemou. Do časnosti vstúpila večnosť, do tmy svetlo, do beznádeje záchrana.

Kňaz Zachariáš to vyslovuje v proroctve: A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty; a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja (Lk 2, 76-79)ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok