ECAV Ružomberok
Modlitby
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Modlitby

Pane Bože, nauč nás rozumieť, že to, čo nás najviac ohrozuje, je naša vlastná ľahostajnosť k Tebe i k sebe navzájom.
Daj nám oči otvorené k potrebám našich blížnych, silu byť si spoločne oporou.
Prosíme, nech naše činy nehovoria inou rečou ako naše pery.
Posilňuj nás v odhodlaní slovami aj skutkami šíriť zvesť o Kristovom zmierení.  Amen.

Nie si ten, kto svieti - si svetlo,
nie si ukazovateľ ciest - si cesta,
nie si pravdivý - si číra pravda,
nie si ten, kto žije - si život sám,
nie si veľký medzi veľkými –
si Pán nad všetkými.
V Tebe vidím, aký je Boh.
V Tebe vidím, aký som ja.
Ty ma poznáš až do dna, a predsa ma máš rád.
Sním zo mňa vinu a vlož do mňa nový zárodok života.
Ku komu mám ísť?
Ty si život. Amen.

Vianoce sú začiatkom Tvojej bezmocnosti,
začiatkom, na konci ktorého je smrť.
Ďakujem Ti za lásku, ktorá Tebou začína,
za budúcnosť, ktorá je v  Tvojej moci.
Ďakujem Ti, že si sa narodil.  Amen  (Alfonso Pereira)

Daj mi telesné zdravie, Pane, s nutným zmyslom pre to, aby som si telo zachoval pokiaľ možno v poriadku. Daj mi svätú dušu, Pane, ktorá nepúšťa zo zreteľa to, čo je dobré a čisté, aby sa nedala zastrašiť zlom, aby našla prostriedky, ktoré uvedú veci zase do poriadku.

Daj mi dušu, ktorej je cudzia nuda, ktorá nepozná reptanie ani vzdychanie a nariekanie, a nedovoľ, aby som si robil príliš veľa starostí o to naparujúce sa čosi, ktoré sa menuje “ja”. Pane, daj mi zmysel pre humor. Daj mi milosť, aby som rozumel žartu, aby som poznal v živote trochu šťastia a iným z neho niečo rozdal.  Amen.  (Thomas Morus)

Pane Bože,
daj mi silu,
aby som zmenil veci,
ktoré zmeniť môžem,
daj mi trpezlivosť,
aby som znášal veci,
ktoré zmeniť nemôžem
a daj mi múdrosť,
aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.  Amen.  (Friedrich Öttinger)

Pane, Ty nám daruj druhý dych - Tvojho Svätého Ducha, trénuj nás Ním k obetavosti, vytrvalosti a nasadeniu za Tvoje veci v tomto svete. Daj nech beh nášho života je behom s Tebou a k Tebe. Posilňuj nás, keď zomdlievame a daj nám pocítiť, že sa oplatí ostať v Tebou vyznačených stopách. Nech z Tvojej milosti patríme k tým, ktorí nie len dobre vyštartovali krstom, ale víťazne dobehnú až do cieľa.

Vďaka a chvála Ti za to!  Amen.

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu sebadisciplíny, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni rozumne rozdelil; aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.

Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti a budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.

Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb každodenný mi daj pre telo i dušu, prejav Tvojej lásky, priateľské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba a ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám, to najdôležitejšie mu býva povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som dorástol do tejto najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov.

Chráň ma pred strachom, že by so mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to čo potrebujeme. Nauč ma umeniu malých krokov!  Amen.  (Antoine de Saint-Exupéry)

Pane Bože, na počiatku tohto roku Ťa prosíme, nech sa od Teba nevzďaľujeme, ale denne žijeme v Tvojej blízkosti, chráň nás pred duchovnou malátnosťou a nedovoľ nám zlenivieť v zápase proti zlu, zlom v nás sebectvo, strach, pohodlnosť, a naopak uč nás modlitbami, vľúdnym pohľadom a slovom, otvorenou rukou, srdcom, príbytkami i zvesťou evanjelia slúžiť ľuďom, ktorých nám pošleš do cesty, daruj nám novú lásku k domácim viery, ale aj ku kresťanom z iných cirkví a ku všetkým ľuďom vôbec – schopnosť oceniť ich hodnoty a hľadať to, čo buduje, nauč nás prijímať s vďakou a bez reptania to, čo nám prinesú ďalšie dni: veci pekné a dobré, ale možno tiež smutné a ťažké, učiň nás ľuďmi nádeje, použi si životy nás: zdravých i chorých, vedúcich i podriadených, dospelých i detí k svojej sláve a dopraj nám všetko čo vykonáme, robiť len z čistých pohnútok a motívov. Nepredkladáme Ti to ako zoznam Tvojich povinností, ale ako našu dôveryplnú prosbu k Tebe, náš láskavý nebeský Otče. Nech sa pri nás deje Tvoja – vždy dobrá vôľa – i keby nás to bolelo.

Vďaka Ti za to!  Amen.
(Martin Šefranko, ev. a. v. farár v Ružomberku)
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok