ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Evanjelický chrám z liturgického hľadiska, používaná symbolika v ňom a využitie poznatkov v praktickej činnosti zborového farára
30.5.2011 - Testimonia Theologica

V jednom z čísiel nemeckého časopisu Lutherische Monatshefte1 v článku Hľadanie Božích stôp mapuje Wilfried Härle teologickú situáciu od roku 1945 . Všíma si rozličné teologické dôrazy a prúdenia a o najnovšom teologickom snažení hovorí, že okrem slova do jeho zorného uhla vstupuje aj obraz, gestá, rituál, mýtus, hudba, stručne povedané, plnosť znakov a symbolov.

Z celkom rozličných tradícií objavili v posledných rokoch exegéti, systematickí i praktickí teológovia význam znakov a symbolov i rozličných teórií o nich pre teologickú prácu a teologické uvažovani... Autor: Jozef Benka

Celý text: na stiahnutie tu

Testimonia Theologica
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok