ECAV Ružomberok
Kronika roku 2017
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Kronika roku 2017

Poradie článkov:   podľa dátumu   podľa abecedy

2% pre misijné aktivity Evanjelického cirk. zboru v Ružomberku
20. Dištriktuálny deň deň VD ECAV
36. Kirchentag v Nemecku je venovaný 500. výročiu reformácie
170. výročie narodenia S. H. Vajanského

Austrália - krajina živlov a mýtických bytostí

Bible nespadla z nebe
Biblia na známkach v L. Mikuláši
Bojovníci a trpitelé

Cena Leonarda Stöckela za rok 2016
Cirkvi združené v SLZ si pripomínajú 500 rokov reformácie

DEDIČSTVO 2/2016 - V. Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe, X.   Stretnutie kresťanov v Budapešti
DEDIČSTVO 2/2016 - Aj humor je Boží dar, Z domácej kuchyne, Záver
DEDIČSTVO 2/2016 - Aký život chcem žiť?
DEDIČSTVO 2/2016 - Jubilantom, Z matriky, Spolu na ceste
DEDIČSTVO 2/2016 - Milenarizmus
DEDIČSTVO 2/2016 - Stránka pre deti
DEDIČSTVO 2/2016 - Tri krát "Prečo"
DEDIČSTVO 2/2016 - Udalosti v cirkevnom zbore cez objektív
DEDIČSTVO 2/2016 - Úvod
DEDIČSTVO 1/2017
Deň ECAV na Slovensku – dôstojné vyvrcholenie misijného podujatia Oslobodení Božou milosťou

Ďakovné bohoslužby - pozvánka

Európske mestá reformácie v Banskej Štiavnici 26. 3.
Ev. služby Božie v STV v r. 2016 z archívu
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry

Foto: Cesta z Vlkolínca na Málinô

Foto: Cestou na Vtáčnik
Foto: Horúce leto na Kalvárii
Foto: Január vládne fatranským lúkam
Foto: Júlový ružomberský večer
Foto: Júnová Smrekovica
Foto: Kamenné more v prírodnej rezervácii Štrosy
Foto: Kráľovstvo medvedieho cesnaku
Foto: Máj v Starohorských vrchoch
Foto: Málinô brdo - panoráma
Foto: Mlyny na Oblazoch v Kvačianskej doline
Foto: Na hrebeni medzi Kečkou a Kozím Chrbtom
Foto: Nižné Matejkovo
Foto: Nová hoľa nad Donovalmi, v pozadí Nízke Tatry
Foto: Október na Smrekovici
Foto: Panoramatický výhľad zo Sklanej Alpy
Foto: Pozostatky banského vodovodu medzi Donovalmi a sedlom Šachtička
Foto: Predjarie na Málinom brde
Foto: Trlenská dolina - jesenný večer
Foto: V Kvačianskej doline
Foto: V srdci fatranských hôr
Foto: Veža nášho kostola v okne stromov
Foto: Vlkolínske lúky z terasy pod chatou Skalka
Foto: Zamračené popoludnie na Skalnej Alpe
Fotogaléria: II. sviatok vianočný 2016 (1. časť)
Fotogaléria: II. sviatok vianočný 2016 (2. časť)
Fotogaléria: 1. adventná nedeľa 2017
Fotogaléria: Adventná snehová nádielka
Fotogaléria: Besiedka - mladšie deti - jeseň 2017
Fotogaléria: Besiedka - staršie deti - jeseň 2017
Fotogaléria: Blíži sa 500. výročie reformácie
Fotogaléria: Konfirmácia 2017
Fotogaléria: Kvetná nedeľa 2017
Fotogaléria: Mikuláš na besiedke 2017
Fotogaléria: Návšteva Kurta Westmanna v našom CZ - služby Božie
Fotogaléria: Obnovená strecha nášho kostola - júl 2017
Fotogaléria: Oprava strechy kostola - február 2017
Fotogaléria: Poďakovanie za úrody zeme 2017
Fotogaléria: Požehnanie manželských párov (Národný týždeň manželstva 2017)
Fotogaléria: Požehnanie žiakov a učiteľov na začiatku školského roka 2017/2018
Fotogaléria: Služby Božie 20.8.2017
Fotogaléria: Večer pre manželov - Koliba Richtárka v Čutkovskej doline
Fotogaléria: Veľkonočná nedeľa 2017
Fotogaléria: Veľký piatok 2017

Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Hrad Prepevný - opera
Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018

JK Games 017

Kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ružomberok v roku 2016
Kolokvium BAS v Modre-Harmónii 29. 9.
Kolokvium o reformácii na FF UK 9. 11.
KONCERT NA MOTÍVY MODLITBIČIEK MILANA RÚFUSA V EVANJELICKOM KOSTOLE V RUŽOMBERKU
Koncert spevokolov Liptova 2017
Koncerty pri 267. výročí smrti J. S. Bacha
Konferencia o J. M. Hurbanovi v Trnave
Konferencia SEJ k 500. výročiu reformácie

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku na Facebooku

Manželské večery
Martin Luther – mních, ktorý mení svet

Národný týždeň manželstva
Nástenný kalendár 2018 - Boží dotyk mení srdce
Nová zbierka CPP 5-2016
Nové na ITV - rozhovor s I. Lukáčom
Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Partizánskej Ľupči k 500. výročiu reformácie
Nové na ITV - Synoda ECAV 2017
Nový časopis pre deti od 2 do 8 rokov

Obnovme svoj dom
Odhalili prvý Pamätník reformácie
Otvorené srdce pre Afriku

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na svätodušné sviatky
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2017
Peter Huba - Z Božej vôle palatín
Pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky
Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana
Pozvanie na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie
Pôstne čítanie
Pred 330 rokmi sa začali Prešovské jatky
Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúvej opäť oslavovalo

Reformátor Luther
RTVS - Dvojka 8. 10.

Slovo na týždeň
SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Ružomberku počas VEĽKEJ NOCI 2017
Služby Božie vo vianočnom období
Svetový deň modlitieb žien 2. 3. 2018
Sviatočné slovo na ITV na 6. 1. a 8.1.
Sviatočné slovo na ITV - Veľká noc 2017
Štúdium na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE
SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA
Sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku

Televízny posol 12. 11.

Veľa Božieho požehnania v roku 2018
Veľký indiánsky poklad - letný klub
Videopozvánka na Deň LOS 2017
Viera v Krista - zdroj milosti
Všeobecná pastorálna konferencia 2017
Všetko najlepšie v novom roku 2017
Vyšiel časopis Rozmer č. 1 - 2017
Vyšla kniha Reformácia po praslici
Výstava Prenasledovaní za vieru v Banskej Bystrici

Z 9. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Partizánskej Ľupči
Z programov RTVS v nedeľu 22. 10.
Z Hlbokého do Mikuláša (J. M. Hurban – 200)
Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017
Žalmy kráľa Dávida

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok