ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kázne v roku 2011

19.6.2011 - Svätá Trojica
Drahí bratia a sestry, milí otcovia i deti. Dnes vo sviatok Svätej Trojice máme pred sebou jeden zvláštny vzťah, ktorý existuje vo vnútri Božieho trojuholníka. Vzťah Božieho Syna k svojmu Nebeskému Otcovi a zároveň vzťah Otca k Synovi, ktorý je plný lásky a dôvery...

15.5.2011 - Konfirmácia
Milí chlapci a dievčatá! Pamätáte sa naň? Prázdny kostol, bez lavíc, bez oltára, schodište, ktoré išlo do prázdna, stovky zapálených sviec v tvare kríža... Pamätáte sa naň? Na malý kamienok vo vašej ruke a to jedno slovo na ňom - meno, ktoré som vám zašepkala do ucha...


25.4.2011 - 2. slávnosť veľkonočná
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi! Vraví sa: Niet slávy bez kríža, niet svetla bez ohňa. Nemôže vzniknúť nový život bez zomierania. Nie možné vzkriesenie bez smrti. Nie je možná záchrana...

17.4.2011 - Kvetná nedeľa
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi! Pod starými olivami, uprostred záhrady počuť šepot modlitby, nebadaný pohyb pier, zrýchlený pulz v žilách... Jeho slová sú záblesky svetla v tme. Plné tajomstva, zahalené večnosťou, ktorá sa odkrýva v čase...


3.4.2011 - 4. pôstna nedeľa
Milí bratia a sestry v Kristu! Marc Chagall (Mark Šagal) vystihol Božiu lásku vo svete svojím obrazom. A jeho dielo je odpoveďou na otázku človeka.: Kde je Boh vo všetkom tom utrpení sveta...

20.3.2011 - 2. pôstna nedeľa
Milí bratia a sestry! Je sobota, mestečko Kafarnaum sa napĺňa tými, ktorí kráčajú tých svojich niekoľko povolených krokov do synagogy. Dôvody sú rôzne, podobné ako tie naše...

6.3.2011 - Predpôstna nedeľa
Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! Prestavt si, že dostaneš kvalitné pretekárske auto. A rozhodneš sa, že sa zúčastníš pretekov v teréne. Všetko podriadiš tomu, aby si vyhral. Moja otázka znie: akým palivom naplníš nádrž...

20.2.2011 - Deviatnik
Milí bratia a sestry v Kristu! Existuje pocit, ktorý sa objavuje zvyčajne krátko po tom, ako sa človek dobrovoľne pustí do nejakej namáhavej práce – nezáleží na tom, či je tá práca manuálna, alebo duševná...

6.2.2011 - Výročný zborový konvent
Milé sestry a bratia v Kristu! Nebýva veľmi časté, že uvažujeme o svojom duchovnom živote ako o užitočnom alebo neužitočnom. Dnešný konvent je však  príležitosťou, aby sme aj takýmto spôsobom premýšľali...

6.1.2011
Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! Slovo, ktoré je aj v názve dnešného sviatku nesie v sebe tajomnosť, niečo, čo je nad naše zmysly. Niečo, čo je nečakané, čo nepoznáme. Zjavenie...

2.1.2011
Milí bratia a sestry v Kristu! Občas si pozriem reláciu „Noc v archíve“, a s takou nostalgiou sa prenášam do detstva, do sedemdesiatych rokov, toľko vecí sa zmenilo! Náš život je v mnohom iný, svet je iný...

1.1.2011 - Nový rok
Milí bratia a sestra v Kristu! Tento biblický verš  bol vybratý ako heslo pre rok 2011 v mnohých krajinách Európy, Afriky, Ameriky, čo Ázie. Preto nás aj toto slovo dnes  spája s mnohými bratmi a sestrami po celom svete. Budeme dnes uvažovať, čo nám chce cez neho Boh povedať...
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok