ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kázne v roku 2012

4.11.2012 - 21. nedeľa po Svätej  Trojici (O dokonalosti)
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry, dnešná nedeľa má názov „v boji o dokonalosť“. Keď o tomto slovnom spojení uvažujem, mám pocit, že patrí viac do dnešnej spoločnosti ako do cirkvi. Túžba po dokonalosti sa totiž stala fenoménom posledného storočia...


14.10.2012 - Pamiatka posvätenia chrámu
stiahnuť pdf súbor
Keďže je dnes pamiatka posvätenia chrámu,  slovo Božie dnes opäť po roku bude znieť z vrchnej kazateľne, z miesta, kde ho naši otcovia...

2.9.2012 - 5 vlastností ceruzky, ktoré by sme si mali osvojiť aj my (detská kázeň k začiatku školského roka)
stiahnuť pdf súbor
Milé deti, milí žiaci, študenti, bratia a sestry! Sme v období, ktoré je pre žiakov a študentov dosť smutné. Prázdniny sa totiž krátia na minimum, dnes večer sa vlastne končia...

26.8.2012 - XII. nedeľa po Sv.Trojici
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! V našom prázdninovom putovaní knihou Žalmov sa dnes pristavíme pri Žalme 62. Je to jeden z mojich najobľúbenejších žalmov. Budeme čítať verše 2-9...

1.7.2012 - IV. nedeľa po Sv.Trojici
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! Aj keď na svete nič nie je absolútne dobré alebo absolútne zlé, občas sa stáva, že sa na hodnotení vzácne zhodne väčšina ľudí – koalícia aj opozícia, mladí aj starí, konzervatívci aj liberáli...


17.6.2012 - Deň Otcov
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! Ústrednou témou Ježišových rečí tvorí  vzťah k Nebeskému Otcovi, dôvera a láska k nemu. Keď si však vezmeme všetky  jeho slová o Otcovi, môžeme si všimnúť jednu zaujímavú vec. Ježiš síce často oslovuje Boha...

3.6.2012 - Svätá Trojica
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! Otvorenosť a úprimnosť považujú ľudia stále za dôležité a potrebné hodnoty. A hoci je to v medziľudských  vzťahoch veľmi žiadaný artikel, predsa akoby ľudia mali menej odvahy takými byť...


26.5.2012 - Svätý Duch
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry v Kristu! Letnice predstavovali mnohotvárnu udalosť. Boli prejavom Ježišovej moci a začiatku  novej éry Ducha. Z toho dôvodu to bol neopakovateľný fenomén. Podobne ako Vianoce, Veľký Piatok alebo vzkriesenie Pána Ježiša...

29.4.2012 - 3. nedeľa po Veľkej noci
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! Evanjelista Marek zaznamenáva dve stretnutia Pána Ježiša s ľuďmi v čase, ktorý by sme dnes nazvali ako dosť hektický. Napriek tomu sa v tomto čase udiali zlomové veci...

8.4.2012 - Veľkonočná nedeľa
stiahnuť pdf súbor
Vážené veľkonočné zhromaždenie, milí bratia a sestry! Keď sa ako farár rozprávam s ľuďmi, občas sa dostaneme aj k téme viery. Jedna z veľmi častých námietok voči kresťanstvu, ktorú počúvam je tá, že je to  až príliš krásne, aby to bola pravda...

6.4.2012 - Veľký piatok
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! Udalosti, ktoré čítame v evanjeliách v súvislosti s utrpením Ježiša Krista sú naplnené temnotou. V súvislosti s ľuďmi a ich konaním tam nenachádzame takmer nič pozitívne...


18.3.2012 - IV. pôstna nedeľa
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry, keď boli naše deti menšie,  často hrávali chytačku. Zvyčajne si určili aj tzv. domček, teda miesto, kde nemohli byť chytení. Vyzeralo to tak, že keď ich súper dobiehal, čo najkratšou cestou dobehli na miesto „domčeka“...


4.3.2012 - II. pôstna nedeľa
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi! Ešte sa to dá, ešte je cesta späť, dvere sa ešte nezamkli... Kde to som? Som už príliš ďaleko na to, aby som sa vrátil? Prečo som tu? Prečo som na tejto ceste? Prečo som vykročil týmto smerom? Ak sa pýtame samých...

26.2.2012 - I. pôstna nedeľa
stiahnuť pdf súbor
Milí bratia a sestry! Priznám sa, že nemám veľmi rád, keď sú všetci ľudia hádzaní do jedného vreca. Keď všetko vidíme v čiernych alebo zase v bielych farbách. Keď počúvame tieto slová, môžeme mať dojem, že Izaiáš tu robí presne toto. Hádže všetkých do jedného vreca. A tak sa pýtam: Má na to právo a hlavne má pravdu?


26.2.2012 - Biblický úvod ku kňazskej správe
stiahnuť pdf súbor
Milé sestry a bratia v Kristu! Téma „financie“ hýbe našou spoločnosťou viac, ako v predchádzajúcich rokoch. Asi najčastejším prívlastkom peňazí bol výraz chýbajúce. O financiách sa najčastejšie hovorilo  ako o chýbajúcich. Chýbali v štátnej pokladnici...

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok