Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


25.12. 2007 - 1. sviatok vianočný
Drahé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!Pán Ježiš Kristus prišiel na svet, ktorý mal veľa problémov a bolestí. Život bol krátky, chorôb bolo neúrekom, národy stonali pod rímskou nadvládou a všade bolo otroctvo. Vdovy, siroty, postihnutí a chorí nemali žiadnu sociálnu alebo záchrannú sieť. 

24.12. 2007 - Štedrý večer
Ako rodičia môžeme povedať, že nič nezmenilo náš rodinný život ako narodenie našich detí. Tak je to aj s narodením Ježiša. Narodenie žiadne dieťaťa nezmenilo dejiny tak ako narodenie JK. Narodil sa  predovšetkým Jozefovi a Márii, ale narodil sa aj pastierom, mudrcom, Simeonovi a aj nám. Kiež by sme to dnes nanovo prežili svojim srdcom.

23.12. 2007 - 4. nedeľa adventná
Blížia sa Vianočné sviatky – čas, keď ľudia po tom, ako už všetko potrebné v obchodoch nakúpili a pripravili, začnú v húfoch prúdiť aj do kostolov. Nazývame to vianočný efekt. Je to dobré. Budú počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti. To sú prostriedky milosti.

16.12. 2007 - 3. nedeľa adventná
Drahí bratia a sestry v Pánovi! Ján Krstiteľ, o ktorom hovoril tento text bol zvláštnou osobou v biblických dejinách. Už jeho samotný výzor bol zvláštny. Bol zarastený ako pustovník,  žiadne značkové oblečenie by sme na ňom nenašli. Jeho odevom bola koža z ťavej srsti.

9.12. 2007 - 2. nedeľa adventná
K adventnému času patrí popri duchovnej príprave tradične aj upratovanie kostolov a domácností. Včera sa uskutočnilo upratovanie tu v kostole, ale každého čaká aspoň malé upratovanie aj doma. Možno sa aj vám stalo,  že pre nedostatok času vám zostalo predvianočné upratovanie na  večer.

2.12. 2007 - 1. nedeľa adventná
Prvá nedeľa adventná je začiatkom nového cirkevného roka. Uzatvára sa jedno obdobie a začína sa nové, podobné a  predsa iné. Niektorí si možno povzdychnú – aspoň dúfajme, že iné. Začiatky bývajú občas ťažké, a ten prečítaný text nám to neuľahčuje. Je to ťažký a vážny text, ale na druhej strane je užitočné ho počuť práve na začiatku nového obdobia v cirkvi. Tak ako cirk. rok plynie, sú nám pripomínané udalosti, ktoré Boh vykonal aj pre nás. 


25.11.2007 - 25. nedeľa po Trojici – Posledná nedeľa cirkevného roku – Nedeľa večnosti
Milí bratia a sestry, každý mi asi dáte za pravdu, že na významné stretnutie sa dobre pripravíte. Dobre sa oblečiete a možno si aj premyslíte o čom budete viesť rozhovor. Každého za nás čaká takéto dôležité stretnutie, len mi mu pripisujeme malú hodnotu, venujeme mu málo pozornosti, pretože nevieme odpoveď na jeden dôležitý fakt. Kedy to bude. 

18.11.2007 - Slávnosť inštalácie zbor. farára Mgr. Davida Bázlika
Milý brat v Pánu Ježišovi! Milý cirkevný zbor! Ďakujeme za pozvanie na túto vašu slávnosť a chcem úvodom odovzdať pozdravy od mnohých priateľov v oltárnej službe, ale aj od neordinovaných z nášho Košického seniorátu. Bol by to dlhý zoznam priateľov, ktorým budeš chýbať, ale prijímame toto rozhodnutie a chceme sa za vašu službu v novom cirkevnom zbore modliť. 

11.11.2007 - 23. nedeľa po Svätej Trojici
Bolo obdobie a nebolo to tak dávno, keď nebolo vhodné, aby niekto priveľmi z davu vyčnieval. Nebolo vhodné, keď niekto zdôrazňoval, že je iný, a keď sa priveľmi odlišoval. Výzorom, názormi, spôsobom života. Všetci mali rovnaký pracovný čas, mali mať aj rovnaký názor na svet, všetci jazdili na rovnakých alebo podobných autách.

4.11.2007 - 22. nedeľa po Svätej Trojici
Tento príbeh sa odohral v Kafarnaume, na severe Izraela. Kafarnaum bol sídlom rímskej posádky a zároveň sídlo daňového úradu.  Pán Ježiš na ceste stretáva vyberača daní. Pre svoje okolie je to kolaborant, ktorý od vlastného národa vyberá peniaze pre okupantov – to boli Rimania.


31.10.2007 – Pamiatka reformácie
Asi pred rokom prišli médiá so správou o jednom prieskume, ktorý ukázal, že len maličké percento slovenských kresťanov aspoň raz v živote čítalo Bibliu. Hoci je to zarážajúca informácia, je v porovnaní s dnešným prečítaným príbehom slabým odvarom.

28.10.2007 – 21. nedeľa po sv. Trojici
Počas tohto víkendu žije Ružomberok a zvlášť Černová spomienkovými slávnosťami venovanými  storočnici od tragédie v Černovej. Je dobré, že si ľudia pripomínajú  tých, ktorí pre spoločnú vec vedeli riskovať. Tých, ktorí nezostali sedieť doma, ale pre spoločnú vec prišli o život. Slovenský národ,  čo sa týka osláv  cirkevných  sviatkov aj spomienkových príležitostí...

21.10.2007 – 20. nedeľa po sv. Trojici
V živote z času na čas pociťujeme nedostatok  viacerých vecí: času, lásky, pochopenia, peňazí... Jedna oblasť, v ktorej máme takmer stály deficit, sú odpovede na zložité otázky často veľmi zamotaného života. V uplynulom týždni v pondelok tu v Ružomberku vlak tragicky usmrtil človeka, ktorý si toho už mladosti veľa vytrpel.

14.10.2007 – Pamiatka posvätenia chrámu
Jednota v cirkvi a v zbore je pre Pána Boha taká dôležitá, že Nová zmluva jej venuje viac pozornosti, ako rozprávaniu o nebesiach, alebo pekle. Boh si želá, aby sme nielen verili, ale aj patrili - aby sme žili v cirkevnom zbore a  zažili vzájomnú jednotu. A tu jednotu si strážili.

7.10.2007 – Poďakovanie za úrody zeme
Bratia a sestry, sviatok poďakovania za úrody zeme je sviatok radosti a vďačnosti, ale je to aj sviatok,  pri ktorom sa môže ľahko stať, že radosť z darov bude väčšia ako naša radosť z Darcu. Mnohokrát sa stáva, že ľudia túžia po Božích daroch a Jeho požehnaní, ale netúžia po Bohu.


30.9.2007 – 17. nedeľa po sv. Trojici
Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Toto slovo Kríž má množstvo významov. Ako dar sme raz dostali krásnu knihu s názvom Kríž, v ktorej je podrobne opísaná celá jeho história, rôzne druhy krížov, množstvo zaujímavostí. 

23.9.2007 – 16. nedeľa po sv. Trojici
Keď sa povie meno Eliáš, mnohým sa nám vybaví charizmatická osobnosť SZ, Boží prorok, ktorý sa v tých najťažších časoch postavil na Božiu stranu a svojou vierou a mocnou víziou, ktorú od Boha dostal priviedol mnohých neverných izraelitov späť k Bohu.


19.8.2007 – 11. nedeľa po sv. Trojici
Zaujal ma jeden katastrofický film s názvom: Smrtiaca vlna. Odohrával sa v americkom mestečku v blízkosti novovybudovanej vodnej priehrady. Architekt, ktorý ju projektoval, prišiel na to, že stavba sa nerealizovala podľa jeho plánov. V rámci šetriacich opatrení a väčšieho zisku pre realizujúcu spoločnosť sa nepoužili na vodnej priehrade materiály a technológie...

12.8.2007 – Nedeľa pokánia
Keď čítam Ježišove príbehy a podobenstvá, často žasnem, ako dokázal mnohé  zložité duchovné pravdy vysvetliť tak jednoduchým spôsobom. My teológovia to totiž robíme niekedy opačne. Učíme jednoduché pravdy komplikovaným spôsobom.  Ale dúfajme, že to nebude dnešný prípad.


29.7.2007 – 8. nedeľa po Sv. Trojici
Už tí maličkí majú v dnešnej dobe lego či stavebnicové kocky. Pomocou nich sa učia nielen ohybnosti svojich prstov a logike – kde má tá ktorá kocka/časť stavebnice stáť, ale aj tomu, že stavanie domu, vytváranie domova, je pre nás, ľudí, čímsi príznačným.  Ešte aj tí navonok najbiednejší – bezdomovci, majú svoj útulok pred nečasom, svoj most, kanál či miestočko v čakárni stanice.

22.7.2007 – 7. nedeľa po Sv. Trojici
Zažívame horúce, ba, pokiaľ nám pamäť siaha, vari najhorúcejšie dni. Horúce, priam pálčivé sú však i viaceré otázky. Otázky, pred ktorými by sme sa azda najradšej ukryli, ako sa snažíme schovať pred horúčavou. Ktoré sú to otázky? – Možno bude lepšie začať tým, keď si povieme, ktoré otázky to nie sú.

15.7. 2007 - nedeľa rodákov
Na rozdiel od stromov a kríkov, my ľudia nie sme zakorenení. Rodíme sa s nohami. A hoci fakt, že od narodenia máme nohy nám otvára nové priestory -  dáva nám možnosť nezostať na jednom mieste, predsa jedným z hlavných znakov ľudského života je, že hľadáme domov.

8.7. 2007 - 5. nedeľa po Svätej Trojici
V obchodoch sa popri tradičnom tovare ponúkajú aj tzv. light (čítaj: :lajt:)  produkty. Napríklad light nápoje so zníženým obsahom cukru, či s nahradením ho umelými sladidlami. Pokiaľ ide o potraviny, zdá sa, že ponuha light tovaru je vcelku rozumným krokom.


24. 6. 2007 - 3. nedeľa po Svätej Trojici  (záver školského roku)
Kto z vás, deti, vie, kde je v Ružomberku tržnica? V blízkosti tržnice z času na čas stoja malé autíčka, na ktorých sa deti za niekoľko korún môžu povoziť.Videli ste ich? Kto sa už v takou autíčku aj viezol?  - Boli by to zvláštni chlapci, keby sa nechceli povoziť.

17.6.2007 - 2. nedeľa po Svätej Trojici
V biblickom ponímaní meno nie je iba nálepkou – označením. Vyjadruje miesto tej – ktorej bytosti vo svete. Meno dané novonarodeniatku v chápaní Písma Svätého predznamenáva budúcu činnosť – poslanie človeka.

10.6.2007 - 1. nedeľa po Svätej Trojici
Začíname druhú časť cirkevného roku. V jeho prvej - slávnostnej polovici - sme si pripomínali Božie dielo záchrany v Ježišovi Kristovi. - Všetko to, čo Pán Boh vykonal v Kristovi pre našu záchranu. - Ako prišiel do našej zemskej biedy v ľudskom tele ako jeden z nás...

3.6.2007 - nedeľa Svätej Trojice so spoveďou a VP
Áronovské požehnanie je záverečným aktom služieb Božích. Pre každého účastníka znamená niečo iné. Pre niektorých je to jasný signál, že služby Božie sa skončili, pre niektorých je to možno niečo ako záverečný pozdrav. Pre niektorých je to najkrajšia liturgická časť bohoslužieb...


28.5.2007 - 2. slávnosť svätodušná
Bratia a sestry, keď som bol malým chlapcom, rodičia ma nechceli púšťať von s kamarátmi keď bola vonku tma. Mne sa to nepáčilo a veľmi som proti tomu protestoval. Chcel som byť rovnako veľký ako ostatní chalani, ktorí sa mohli aj v zime vrátiť domov o ôsmej večer a všetko bolo v poriadku.

27.5.2007 - 1. slávnosť svätodušná
Keby Pán Boh vydával ročenku modlitieb, asi by sme žasli, za čo všetko sa my, pozemskí ľudkovia, modlíme.  Boli by sme udivení, aké rôzne prosby oná „Božia ročenka modlitieb“ obsahuje. Do modlitby pritom vkladáme, čo je pre nás dôležité, čo v danej chvíli - situácii považujeme za podstatné.

20.5.2007 - Nedeľa diakonie
Dnešná nedeľa je venovaná diakonii. Slovo má grécky pôvod a znamená službu, poskytovanie pomoci. V Biblii sa stretávame s diakoniou vo forme obsluhovania pri stole, službe chudobným a chorým. Povolanie do diakonickej služby je podobné ako povolanie do farárskej služby, len cieľ služby je rozdielny.

13.5.2007
Na konfirmácii sme sa učili, že Biblia sa delí na dve časti. Je to Stará Zmluva a Nová Zmluva. Málokto však už vie, že náš dnešný text je hlavným doslovným podkladom pre pomenovanie Novej zmluvy. Už samotné pomenovanie Nová zmluva nám hovorí, že tu musela byť aj akási Stará zmluva.

6.5.2007 - 4. nedeľa po Veľkej noci
Počas uplynulých niekoľkých desaťročí utrpela cirkev vážne škody. K tým najzávažnejším patrí, že nepriateľom cirkvi sa podarilo vo veľkej miere dosiahnuť - nie bez našej viny - sprivatizovanie viery a s tým spojené sprivatizovanie radosti.


29.4.2007 – konfirmácia , 3. nedeľa po Veľkej noci
Po zvládnutej skúške v autoškole – počas rozdávania vodičských oprávnení – hovorí skúšajúci: „Milé dámy, milí páni: Dostávate vodičský preukaz; to však ešte neznamená, že viete vskutku dobre šoférovať. K tomu, aby ste to vedeli, vedie ešte dlhá cesta.

22.4.2007 – Kázeň pri 300. výročí Ružomberskej synody, Ružomberok
Obsah celej 5M je spracovaný vo forme Mojžišovej reči  na rozlúčku. 40 rokov viedol ľud (5M 1,3). Mojžiš vo svojej reči spomína na putovanie púšťou i na neposlušnosť Izraela a Božiu trpezlivosť i odpúšťajúcu milosť. Nebolo to ľahké viesť taký národ...

20.4. 2007 –  kázeň pri otvorení osláv 300. výročia ružomberskej synody a X. ročníka Duchovných hodnôt pre dnešok
Ľudia sa vraj delia na tri skupiny: na tých, ktorí spôsobujú udalosti,  na tých, ktorí udalosti pozorujú a na tých, ktorí nikdy nepochopili, čo sa deje. Keď sa schádzame na dnešných spomienkových službách Božích, myslíme na tých, ktorí sa udalostiam...

20.4.2007 - Uvítacia reč pri oslavách  300. výročia ružomberskej synody spojenýchs 10. ročníkom podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok, prednesená  20.4. 2007 vo farskej záhrade Cirkevného zboru ECAV v Ružomberku

8.4. 2007 – 1. slávnosť veľkonočná
Spievali sme radostné veľkonočné piesne. Radosť v nich obsiahnutá ostro kontrastuje s ponurou atmosférou kázňového textu. Ten začína smútkom, slzami, priam záplavou vnútornej bolesti Márie Magdalény. V tejto biblickej postave sú zhutnené – skumulované zármutky, žiale, trápenia...

1.4. 2007 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná
Tešíme sa z jari, z jej vône - z rozvíjajúcich sa prvých kvetov. I názov Kvetnej nedele poukazuje na kvety. Zástup nimi vítal Ježiša vstupujúceho do Jeruzalema. Vítal Ho ako kráľa. Kvety sú zväčša „len“ symbolom.


25.3. 2007 – 5. pôstna nedeľa - Smrtná
Téme dnešnej –  Smrtnej nedele – udávajú tón slová Kaifáša, ktorý bol v období Ježišovej smrti veľkňazom. Kaifáš o Ježišovi povedal: „Lepšie bude..., keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ“ (J 11,50). A Židia boli „od toho dňa rozhodnutí, že Ho /Ježiša/ zabijú“ 

18.3. 2007 – 4. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa obsahuje výzvu: Radujte sa! /Latinsky: Laetare!/ My, cirkevný zbor, sa dnes radujeme spolu s vami, milá rodinka Sirotiakovcov a Šupalovcov, keď vám Pán Boh požehnal druhé dieťatko, synčeka Mareka.

4.3. 2007 – 2. pôstna nedeľa
Dnešná,  2. pôstna, nedeľa  má názov: Reminiscere = rozpomeň sa, pamätaj. Je pomenovaná podľa slov 25. žalmu, ktorými sme sa modlili pred kázňou. Žalmista prosí Hospodina, aby pamätal, rozpomenul sa, nezabudol na svoju milosť.


25.2. 2007 – 1. pôstna nedeľa
Život každého z nás je príbeh, Jedna scéna príbehu strieda druhú. Niekedy je to scéna krásna, nádherná, inokedy smutná či až strašná. Rok je možno jedna kapitola. Aj keď sa stretnú dvaja ľudia – kdesi na ulici, spravidla neriešia matematické problémy, ale hneď po pozdrave sa pýtajú: Ako sa máš? Čo máš nového? 

18.2. 2007 – Predpôstna nedeľa
Je neľahké kázať o láske. Môže to vždy ktosi napadnúť s tým, že sú to len krásne farárske reči, ale na hony vzdialené od skutočnosti. A tak keby som kázal o láske aj anjelským jazykom a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom; len duniacim kovom, nič viac.

11.2.2007 – Nedeľa po Deviatniku
V živote sa stretávame s mnohými ťažkosťami a zložitými situáciami. K tomu najzložitejšiemu vôbec patrí odvaha priznať svoje slabosti. – Pokrytecky, falošne ich nezastierať. Mať odvahu, ochotu priznať: Toto som zanedbal, tu som zostal dlžníkom.

4.2.2007 – Nedeľa Deviatnik
Nedeľu čo nedeľu vyznávame našu kresťanskú vieru. A to či už formou piesne, ako dnes (ES 203), alebo slovnou formuláciou Apoštolského alebo Nicejského vierovyznania. Podobenstvo Pána Ježia o robotníkoch na vinici vysvetľuje obsah tých slov Kréda, v ktorých vyznávame: „Verím svätú cirkev“.


21.1.2007 - 4.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom
“Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho“ (Iz 40,29). – Povieme si: to znie ako reklama na multivitamínový džús  alebo iný povzbudzujúci – energiu dodávajúci nápoj. Napriek zdaniu, predsa ide o úvod konventovej správy.

21.1.2007 - 3. nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom
Bratia a sestry, smäd je niečo, čo pozná každý z nás. Stačí, aby sme sa vybrali niekam na túru a veľmi rýchlo zistíme, aká je voda pre nás dôležitá. Na slnku bez nej ľahko dostaneme úpal rozbolí nás hlava, lebo sme dehydrovaní. Dnes, keď si chceme doplniť jej zásoby stačí, aby sme otočili kohútikom a napustili si plný pohár.

14.1.2007 - 2. nedeľa po zjavení
Nijaká iná kniha nebola v dejinách vystavená takému podrobnému skúmaniu, ako Biblia. Pre lepšie porozumenie nášho evanjeliového príbehu si  pripomeňme trochu z histórie biblického textu. Počas prvého tisícročia od vzniku kresťanstva sa zachovalo asi 750 rukopisov Novej zmluvy.

7.1.2007 - 1. nedeľa po zjavení
Je to známa vec. Čo? - To, ako rýchlo zistiť, či bábätko v kočíku je chlapec alebo dievča. Spravidla to napovie farba odevu. Keď je ladená do ružova, ide väčšinou o dievčatko, ak do modra, tak o chlapčeka.

6.1. 2007 - Zjavenie Krista Pána mudrcom
My ľudia sa často delíme na dobrých a lepších, múdrych a múdrejších, bohatých a bohatších, pekných a krajších, úspešných a úspešnejších, spravodlivých a spravodlivejších, a tak ďalej. Nie vždy sa však delíme v takýchto pozitívnych deleniach.

1.1.2007 - Nový rok
“Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to?“ - Nie, nebadáme! Nič nové, nič prekvapivé, nič osobitne špecifické nevidíme! – Tak máme chuť odpovedať na otázku zaznievajúcu z textu Písma. Slová z Izaiáša 43,19 sú biblickým citátom – tzv. heslom – pre rok 2007. Vy, ktorí čítavate Bibliu s pomôckou zvanou „Tesnou bránou“
   

späť