ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kronika roku 2012

Poradie článkov:   podľa dátumu   podľa abecedy

1962 - Na laviciach obžalovaných evanjelickí kňazi
2% pre Občianske združenie V.P.Čobrdu

ADAM HLOVÍK. Život a dielo (Ing. Vladimír Švač, PhD.)
Anabaptizmus
Anglikáni v Anglicku nebudú mať ženy biskupky
Anton Bernolák - 250. výročie narodenia

Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici
Biblický úvod ku Kňazskej správe za rok 2011
Bohoslužba a konference k desetiletí Coeny
Bohoslužby v rozhlase a televízii počas Vianoc 2012

Campfest 2012 ako bolo?
CAMPFEST 2012 - pozvánka
CD Sláva Bohu na výsosti
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2012
Cena Sebastian za obdobie 2010 – 2011
Ceny za najlepšie kresťanské weby v r. 2012 v Nemecku
Cestou viery
Cykloturisti Po stopách Martina Rázusa
Cyril a Metod. Scénické oratório zo slovanských dejín
Časopis Evanjelický východ - na stiahnutie
Článok o kresťanskom fundamentalizme

Daniel Krman
DEDIČSTVO 1/2012 - Cirkevný príspevok
DEDIČSTVO 1/2012 - Jubilanti
DEDIČSTVO 1/2012 - Jubilantom
DEDIČSTVO 1/2012 - Krídla
DEDIČSTVO 1/2012 - Mission Week - akcia, ktorá zmenila náš pohľad na svet (1. časť)
DEDIČSTVO 1/2012 - Mission Week - akcia, ktorá zmenila náš pohľad na svet (2. časť)
DEDIČSTVO 1/2012 - Mission Week - akcia, ktorá zmenila náš pohľad na svet (3. časť)
DEDIČSTVO 1/2012 - Niekoľko fotografií
DEDIČSTVO 1/2012 - Príbeh o stromoch
DEDIČSTVO 1/2012 - Rozhovor
DEDIČSTVO 1/2012 - S mečom, perom a bibliou - evanjelickí zemepáni Likavy (1. časť)
DEDIČSTVO 1/2012 - S mečom, perom a bibliou - evanjelickí zemepáni Likavy (2. časť)
DEDIČSTVO 1/2012 - Slovo na úvod
DEDIČSTVO 1/2012 - Veľkonočná modlitba
DEDIČSTVO 1/2012 - Z matriky cirkevného zboru
DEDIČSTVO 1/2012 - Z kňazskej správy za rok 2011
DEDIČSTVO 1/2012 - Z kuchyne zborového dozorcu
Denominácie a hnutia v 17. – 19. storočí
Detský nástenný kalendár s pesničkami
Diár evanjelika 2013
Dietrich Bonhoeffer
Diplom z JKgames 2011
Diskusia s našimi biskupmi
Do Vašej pozornosti - čerstvo vydaná kniha: Štúrovci ako ste ich nepoznali - autor: Mgr. Martin Kováč
Duchovné príhovory k Vianociam

EBF UK: teológia, príď to zažiť
Ekumenické vianočné stretnutie - pozvánka
Evanjelická zbožnosť a duchovný život: otázky zvonka
Evanjelické bohoslužby počas Svätodušnej nedele v TV a rozhlase
Evanjelické Orientácie - repríza 24. 5.
Evanjelický diár 2013
Evanjelický kňaz a dramatik Jozef Hollý zomrel pred sto rokmi

Fedor Ruppeldt. Život a dielo
Filmy - evanjelická televízia EDEN
Fotogaléria: II. pôstna nedeľa
Fotogaléria: II. sviatok vianočný - vystúpenie detí
Fotogaléria: II. sviatok vianočný - vystúpenie folklórneho súboru
Fotogaléria: Besiedka na snehu
Fotogaléria: Besiedka - mladšie deti
Fotogaléria: Besiedka - staršie deti
Fotogaléria: ECAV Ružomberok - Zborový deň 2012 (1. časť)
Fotogaléria: ECAV Ružomberok - Zborový deň 2012 (2. časť)
Fotogaléria: Januárová besiedka
Fotogaléria: Karneval 2012 (1. časť)
Fotogaléria: Karneval 2012 (2. časť)
Fotogaléria: Konfirmácia 2012
Fotogaléria: Konfirmácia 2012 - skúška konfirmandov
Fotogaléria: Konfirmácia 2012 - zdobenie kostola
Fotogaléria: Kurt Westman - vzácna návšteva z Nórska
Fotogaléria: Letný tábor detí - Podskalie 2012 (1. časť)
Fotogaléria: Letný tábor detí - Podskalie 2012 (2. časť)
Fotogaléria: Letný tábor dorastu - Veličná 2012
Fotogaléria: Marcová besiedka
Fotogaléria: Máj vo farskej záhrade
Fotogaléria: Nácvik spoločnej piesne detí
Fotogaléria: ON-LINE
Fotogaléria: Poďakovanie za úrody, krst Jonáša Bázlika
Fotogaléria: Pokarnevalová besiedka
Fotogaléria: Požehnanie na začiatku školského roku 2012/2013
Fotogaléria: Požehnanie novozvolených presbyterov, pamiatka posvätenia chrámu
Fotogaléria: Predjarie na Vlkolínci
Fotogaléria: Predvianočná besiedka
Fotogaléria: Príprava na Deň matiek
Fotogaléria: Služby Božie 5.8.2012
Fotogaléria: Služby Božie 12.8.2012 s krstom
Fotogaléria: Služby Božie 1. november 2012
Fotogaléria: Spoločná besiedka starších a mladších detí
Fotogaléria: Veľký piatok 2012
Fotogaléria: Voľba generálneho biskupa, generálneho dozorcu a seniora
Fotospomienka na Misijné dni 2012

Hľadaj a nájdi...
Hudba MV SR zahrá vo Svätom Kríži
Hudobný tip: Bach - Julia Hamari - Matthäus Passion - Erbarme dich
Hudobný tip: Nezhadzuj svoj kríž

Chlieb na cestu - kniha k rodinným pobožnostiam

Internetová stránka SEAVC

Jakub Kray - pôvodná slovenská opera
Janko Matúška
JK Games 012 - informácie
JÚLIUS MADARÁS kazateľ, humanista, človek (Hajko, Dalimír)

K 150. výročiu založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej
Kancionál
Katedrálny organový festival Bratislava 2012
Kniha svornosti (Symbolické čili vyznavačské spisy)
Kňazská správa o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ružomberok v roku 2011
Koncert kapely ministerstva vnútra vo Svätom Kríži
Koncert spevokolov Liptova - pozvánka
Kríž, znamenie života
Kto boli habáni
Kvetná nedeľa otvára Tichý týždeň

Lániho katechizmus štyristoročný
Láska má pokračovanie (L. Fričovský)
Letné aktivity Biblickej školy v Martine
Letný tábor detí  - pozvánka
Letokruh Martina Rázusa 2012 - 2013
Lichard, Daniel (1812 – 1882)
LOS - prehľad udalostí v roku 2011

Médiá v službe cirkvi
Milosť s trpkou príchuťou neznášanlivosti
Misijné materiály - advent a Vianoce 2012
Modlitby a ódy (Tranovský, Juraj)

Na Liptove sa zišli kresťanské manželské páry profesionálov
Na slovíčko s kandidátmi - prečítajte si
Na slovíčko s kandidátmi - záznam
Najkrajšiu detskú knihu vydal Tranoscius
Národný týždeň manželstva
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2013
Neekumenické prúdy v ECAV - diskusia
Niekoľko výsledkov sčítania 2011
Noc kostolov 2012
Noc na fare - pozvánka
Nová informačná tabuľa pri vstupe do kostola
Nová zmluva a žalmy
Nové na ITV - beseda na tému Reformácia
Nové na ITV - Lučenec, Veľký Krtíš
Nové na ITV - prebratie úradu GD

O diaľkových ovládačoch
O nesmiernej túžbe byť dobrými
O Vianociach píše Milan Lasica: Nejde o darčeky
Objektív: Zvitky od Mŕtveho mora zavesil Google na web
Ocenení titulom Spravodliví medzi národmi
Odporúčame vám do knižnice
Ohrozené kostoly
Oprava pomníka Karafových obetí
ORIENTÁCIE pre evanjelikov 9. 9.
ORIENTÁCIE v STV o III. ECD
Otrok (Singer, Isaac Bashevis)
Oznam o konaní Synody ECAV 2012
Oznámenie o ofere na III. evanjelické cirkevné dni
Oznámenie o ofere pre teológov

Pamiatke prenasledovaných evanjelických a. v. farárov
Pamiatka najsmutnejšia (Dérer, Július)
Panoráma: II. sviatok vianočný
Panoráma: II. sviatok vianočný II.
Panoráma: II. sviatok vianočný III.
Panoráma: Augustová Smrekovica
Panoráma: Čakanie na prvý sneh
Panoráma: Čutkovská priehrada
Panoráma: Január v Ružomberku
Panoráma: Január v Ružomberku II.
Panoráma: Jeseň pod Krížnou
Panoráma: Jeseň vo farskej záhrade
Panoráma: Letná búrka v Ružomberku
Panoráma: Marcová besiedka
Panoráma: Marcový Vlkolínec
Panoráma: Májová Smrekovica
Panoráma: Október nad Ružomberkom
Panoráma: Poďakovanie za úrody I.
Panoráma: Poďakovanie za úrody II.
Panoráma: Ružomberok v auguste
Panoráma: September na Vlkolínskych lúkach I.
Panoráma: September na Vlkolínskych lúkach II.
Panoráma: Skaliská Haliny na Malinom brde
Panoráma: Služby Božie v Ružomberku
Panoráma: Smrekovica sa pripravuje na zimu
Panoráma: Štedrý večer v našom kostole II.
Panoráma: Začiatok jesene v Nízkych Tatrách
Pastiersky list k Prvej slávnosti svätodušnej 2012
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť veľkonočná 2012
Pozvanie na mládežnícke aktivity III. ECD
Pozvanie pre pracovníkov s deťmi na ELSA
Pozvánka: Ekumenická bohoslužba - Jezuitský kostol v Ružomberku  22. január 2012
Pozvánka na VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2012
Pozvánka: Karneval 2012
Pozvánka: PIZZA PRE DVOCH
Pozvánka: Seniorátne stretnutie mužov LOS
PRADĚJINY (Jiří Beneš, Petr Vaďura)
Pravoslávne Vianoce v Rusku 2012
Pre študujúcich v BA: Program UPC MOSTY na október 2012
Prečo nie je sobáš len papier
Predpremiéra filmu SOLA FIDE
Predpremiéra filmu Sola scriptura
Predsedníctvo ECAV na Slovensku k 70. výročiu deportácií Židov
Predsedníctvo ECAV na Slovensku k zámeru zrušiť cirkevný sviatok
Projekt TIMOTEJ – rásť@slúžiť
Prijímacie konanie na Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára
Program vybraných elektronických médií k Veľkému týždňu 2012
Publikácie z podujatia Sláva šľachetným II

Revúca - svätyňa osvety a vzdelanosti
Recenzia: Július Dérer - Pamiatka najsmutnejšia
Rosa, kam len oko dovidí (Jaroš, Peter)
Rozhovor k adventu na ITV
ROZMER č. 1 – 2011

Řády a společenstva v "nekatolických" církvích

S papežem proti homoherezi
Samo Chalupka
SEMFEST 2012 - pozvánka
SEMFEST 2012 − „Na ceste“
Seminár k ITV ECAV na Slovensku
Seniorátne stretnutie detí - pozvánka
Seniorátne stretnutie žien - pozvánka
Seniorátny konvent LOS 2012 - Partizánska Ľupča - dokument na stiahnutie
Skončila sa SYNODA ECAV na Slovensku 2012
Sláva šľachetným 1888 - pozvánka
Slávnosť ordinácie novokňazov v D. Kubíne
Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku
Služby Božie 31.10. a 1.11. 2012
Směle hřeš?
Spievankovo 3
Stanovisko k nezdravým trendom v médiách
Svetový deň modlitieb 2012
Svetový týždeň modlitieb
Světlo tmou zjizvené (Pavel Rejchrt)

Televízia - Dvojka 8.7.2012
"Televízie začínajú idiotizovať spoločnosť"
Tradice církve v pohledu reformace
Tri koncerty venované J. Jurášovi
Ty, tu a teraz - pozvánka na konferenciu pre ženy

Učím sa žiť bez Teba
Udelenie Ceny Leonarda Stöckela 2012

Veľkonočné zvyky na Slovensku a vo svete
Veriacich je menej
Vernisáž výstavy Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov
VIANOČNÁ SUITA: MARIÁN VARGA A NONETO
Video: II. sviatok vianočný, pieseň
Video: II. sviatok vianočný, pieseň detí
Video: II. sviatok vianočný, pieseň detí II.
Video: Karneval 2012
Video: Štedrý večer 2011 - pieseň spevokolu II.
Video: ECAV Ružomberok - spevokol z Báčskeho Petrovca (Srbsko)
Video: ECAV Ružomberok - Veľký piatok 2012, flauta a klavír
Video: ECAV Ružomberok - Veľký piatok 2012, spevokol
Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV
Vyhlásenie
Výhody elektronického predplatného týždenníka Evanjelický posol spod Tatier
Výročie posviacky kostola a zvonov - pozvánka
Výstava o drevených artikulárnych kostoloch

www.biblenet.cz

XV. Duchovné hodnoty pre dnešok a Reformačné dni 2012

Z III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci
Zamyslenie: 7.4.2012
Zamyslenie: 3.5.2012
Zamyslenie: 13.5.2012
Zamyslenie: 20.5.2012
Zamyslenie: 29.5.2012
Zamyslenie: 8.6.2012
Zamyslenie: 21.6.2012
Zamyslenie: 1.7.2012
Zamyslenie: 26.7.2012
Zamyslenie: 5.8.2012
Zamyslenie: 13.8.2012
Zamyslenie: 21.8.2012
Zamyslenie: 3.9.2012
Zamyslenie: 18.9.2012
Zamyslenie: 5.10.2012
Zamyslenie: 11.10.2012
Zamyslenie: 28.10.2012
Zamyslenie: 5.11.2012
Zamyslenie: 13.11.2012
Zamyslenie: 3.12.2012
Zamyslenie: 29.12.2012
Zamyslenie: Akí sme vinohradníci?
Zamyslenie: Božie súdy nie sú unáhlené ani povrchné
Zamyslenie: Púť kresťana je púťou viery
Zamyslenie: Pýtať sa Stvoriteľa je nesmierne dôležité
Zamyslenie: Žijeme vo svete plnom nepokojných sŕdc
Záznam z ordinácie novokňazov 2012
Zborník z Teologickej konferencie 2011
Zborový deň 2012 - pozvánka
Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota
Zjavenie Ježiša Krista
Známka k 400. výročiu Žilinskej synody je tretia najkrajšia na svete
Žaby a slimáky mávali z pôstu výnimku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok